บทความ > เทคนิคการเติมแก๊ส

เทคนิคการเติมแก๊ส

เติมแก๊ส

ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นเทคนิคการเติมแก๊สเบื้องต้นที่ผู้ใช้รถแก๊สทั่วไปควรทราบ และการเติมแก๊สที่ถูกต้องและประหยัดควรทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ควรเติมก๊าซจากสถานีบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีหัวจ่ายที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมตรวจตราการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกขั้นตอน

2. ควรดับเครื่องยนต์และห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิด รวมถึงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟได้

3. ควรเติมแก๊สเท่าที่แก๊สตัดเท่านั้น ไม่ควรอัดแก๊สเพิ่ม เพราะอาจจะทำให้แรงดันในถังมีมากเกินไปและทำให้รถมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น (ถังแก๊สที่มีแรงดันมากๆจะมีการระบายความดันออกทำให้เกิดอันตรายและเป็นการสิ้นเปลืองถ้าอัดแก๊สแล้วไม่ได้ใช้)

4. การเติมแก๊สในช่วงเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ จะได้ปริมาณแก๊สมากกว่าเติมตอนกลางวันเล็กน้อย

Tags เติมแก๊ส
วันที่เขียน 17-08-2013 13:58:07

Share